ATMOSPHERE OF
QAZAQ GOURMET
Gala dinner “Mrs. Great Steppe”
“Wild Dinner”
Gala dinner “Baiterek”
“8 March” dinner

Gala dinner "Steppe and taiga"

Gala dinner "Steppe and mountains"

Gala dinner "Steppe and volcano"

Gala dinner "Steppe and ocean"